Tempahan
SUMBANGAN MAKLUMAT JUMLAH (RM) TINDAKAN

Maklumat

Maklumat Pembayar

✓ Sah

3. Akad
Akad

Pengakuan Maklumat & Akad

Terma & syarat


Sila lafazkan Akad dahulu (sila tik setelah anda selesai membaca Akad)

  • Lihat Video Akad

2. Maklumat
4. Teruskan
Bayaran

Bayaran

Pilih cara pembayaran


Bank

Sila pilih salah satu bank untuk membuat pembayaran

BankOnlineLogoFix


3. Akad